bam 004.jpg
 Kym beat the experienced Thai fighter, Boi over 5 rounds

Kym beat the experienced Thai fighter, Boi over 5 rounds

bam 010.jpg
bam 012.jpg
bam 009.jpg
 Charles August wins 86kg WMC Pro Australian title

Charles August wins 86kg WMC Pro Australian title